Home | Władze | Członkowie | Seminaria | Dokumenty | LinkiKontakt

Goście zawsze mile widziani!

Najbliższe seminarium 

30.05.2017 godz. 11 sala 4 paw. B1 parter
Dr inż. Maciej Kuniewski
"Analiza wpływu konfiguracji elektroenergetycznej linii przesyłowej połączonej z  transformatorem na warunki propagacji przepięć"

Seminaria w roku 2016 

24.11.2016 godz. 12 sala 121 paw. B1 Ip
Dr hab. Andrzej Kułak
"Stulecie fal grawitacyjnych"

8.06.2016  godz. 13.00 sala 113H Ip
Laureaci 53. Konferencji Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH

1. Michał Mysłek : Inteligentny system monitoringu i bezpieczeństwa 

2. Karolina Wozniak: Analiza przepięć podczas łączenia szeregowych baterii kondensatorów 

3. Jakub Pluciński: Ekranowanie pól elektromagnetycznych 

4. Arkadiusz Szpetko: Ograniczenie przepięć za pomocą układów RC

26.04.2016 godz. 13.00 sala 4 paw B1 parter
Dr inż. Jerzy Nabielec, 
Czy dzielnik napięcia może być smart?

17.03.2016 godz. 11.00 sala H113A2 paw B1 Ip
Prof dr hab. inż. Wojciech Mitkowski, 
Kierunki rozwoju podstaw teorii sterowania

Seminaria w roku 2015 

10.12.2015 godz. 12.30 sala 212 B1 Ip
Prof dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, 
Przewodniczący ZG PTETiS, Doktor  Honoris Causa  Politechniki Świętokrzyskiej
Modelowanie - umiejętność czy sztuka?

19.11.2015 godz. 13:15 sala 4 B1 parter
mgr inż. Bartosz Rozegnał (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Politechnika Krakowska)
Łagodne przełączanie tranzystorów w trójfazowych falownikach napięcia

18.06.2015  godz. 13.00 sala 0.15 B1 niski parter
Laureaci 52. Konferencji Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH

1. Marta Piwowarczyk, Mateusz Murat, Marcin Knafel, Dariusz Panek Projekt i wykonanie układu modelowej turbiny wiatrowej współpracującej z super­kondensatorowym zasobnikiem energii jako elementu systemu zasilania makiety budynku z odnawialnym źródłem energii (Opiekun: prof. P. Zydroń)

2. Grzegorz Ryniak, Rafał Szęszoł Komputer pokładowy do samochodu wyposażonego w benzynowy silnik z elektronicznym wtryskiem paliwa (Opiekun: prof.  Z. Głowacz)

3. Paweł Pietrzak Modelowanie transformatorów energetycznych przy zastosowaniu programu COMSOL Multiphysics (Opiekun: prof. J. Furgał)

4. Maciej ŚPIEWAK Konstrukcja synchrofazora dla pomiarów w sieci niskiego napięcia (Opiekun: prof.  A. Bień)

14.05.2015 godz. 11.00 sala H113A paw. B1 Ip
Prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek
Koncepcje układów  scalonych bez zasilania zewnętrznego

5.03.2015 godz. 11.00 sala 4 paw. B1 parter
Dr inż. Krzysztof Tomczyk (Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych PK)
Ocena wpływu niepewności estymacji parametrów modeli czujników pomiarowych na wartości maksymalnych błędów dynamicznych.

Seminaria w roku 2014

27.11.2014 godz. 13.00 sala 4 paw. B1 parter
Dr inż. Rafał Widórek (Fideltronik) 
Optymalizacja parametrów pracy przetwornicy DC-DC z szeregowo-równoległym obwodem rezonansowym
 

10.06.2014 godz. 14.00 sala 4 paw. B1 parter
Laureaci Studenckiej Konferencji Kół Naukowych Pionu Hutniczego
1. A.Bogacz, B.Gierlach,D.Pala, M.Knafel, P.Paduch ,K.Ciepka, P.Torczynski „Wysokonapięciowy generator sejsmiczny”
 
Opiekunowie naukowi : dr hab.inż Jerzy Dec, dr hab.inż. Paweł Zydroń
2. D.Pala: Mikroprocesorowo sterowany różnicowy kilowoltomierz napięcia stałego”
Opiekun naukowy: dr hab.inż.Paweł Zydroń
3. M.Wykręt „ Generator napięć udarowych piorunowych i łączeniowych”
Opiekun naukowy : prof.dr hab.inż Jakub Furgał

10.04.2014 godz. 11.00 sala H113, B1 Ip
mgr inż. Piotr Oramus (ABB) 
Modelowanie ponownych zapłonów w łącznikach elektroenergetycznych - analiza pracy wyłącznika próżniowego i odłącznika w izolacji gazowej SF6

Seminaria w roku 2013

13.06.2013 godz. 13:00, s4. B1 parter
mgr inż. Maciej Kuniewski (Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH) Wykrywanie uszkodzeń uzwojeń transformatorów metodą analizy odpowiedzi częstotliwościowej

26.03.2013 godz. 12:00, s4. B1 parter
dr inż. Cezary Worek (Katedra Elektroniki AGH) Bezstykowy przesył energii elektrycznej oparty o szeregowo-równoległe układy rezonansowe

Seminaria w roku 2012

8.11.2012 godz. 13:30, s4. B1 parter
dr inż. Tomasz Siostrzonek (Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH) Maszyny wyciągowe – najnowsze rozwiązania w dziedzinie napędu górniczych wyciągów szybowych

28.06.2012 godz. 13:30, s4. B1 parter
laureaci Studenckich Sesji Naukowych Pionu Hutniczego:
1. Mateusz Krawczyk, Norbert Kuder, Damian Pala, Wojciech Sorbian - Projekt i konstrukcja transformatora Tesli
2. Piotr Oramus - Metody ograniczania przepięć ziemnozwarciowych w sieciach elektrycznych średniego napięcia
3. Michał Bonk - Badania uszkodzeń uzwojeń transformatorów energetycznych

7.05.2012 godz. 13.00, s.4 B1 parter
mgr inż. Bartłomiej Adamczyk (ABB) Analiza narażeń elektrycznych w układzie izolacyjnym transformatora energetycznego

3.04.2012 godz. 10:30, s.4 B1 parter
Zbigniew Mateuszczyk i Gabriel Kubica (firma Mikronika) Poprawa jakości zasilania energią elektryczną poprzez zastosowanie automatyki SZR na przykładzie automatu SO-52v11-EMSZR produkcji Mikroniki

9.02.2012 godz. 13.00, s.4 B1 parter
Mgr inż. Tomasz Kuczek (Centrum Badawcze ABB) Analiza wysokoczęstotliwościowych przepięć  łączeniowych w stacjach  elektroenergetycznych   izolowanych gazem  SF6

Seminaria w roku 2011

Sesja Jubileuszowa - 20 października 2011, s. 121, B1 1p 
1. Prof. dr hab. inż. Barbara Florkowska (AGH) Historia Oddziału Krakowskiego PTETiS w 
latach 1961 ÷ 2011 

2. Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk (Politechnika Śląska) Synteza energetyki, domu plus- energetycznego, samochodu elektrycznego i rolnictwa energetycznego w środowisku Smart Grid i ekologicznym

19.04.2011 godz. 11.00,  s. H113A B1 Ip
Prof. Sigmond Singer (Tel-Aviv University, School of Electrical Engineering)
"Loss Free Resistors - Realizations and Applications"

5.04.2011 godz. 11:00 s. H113A, B1 Ip
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz "Elektryczna aktywność mózgu"

Seminaria w roku 2010

9.12.2010 godz. 13:30, s. 4 B1
Prof dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński "Modelowanie i bikryterialna optymalizacja silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (ang. LSPMSM) w celu wyznaczenia silnika wysoko-sprawnego klasy IE4"

9. 11.2010 godz. 10:30 paw. B1 s. 113H Ip
Prof. dr hab. inż. Mirosław Dąbrowski (Politechnika Poznańska) "Wkład Oliviera Heaviside'a do elektrodynamiki i teorii zjawisk elektrycznych"

13.04.2010 godz. 11:15 paw. B1, s. 113H Ip
Dr inż. Jan Kulka (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH)
"Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) wyzwania technologiczne"

Seminaria w roku 2009

17.11.2009 godz. 11:00 paw. B1 AGH, s. 113H  Ip.
Prof.dr hab.inż. Andrzej Jajszczyk (Katedra Telekomunikacji AGH)
"Węzły internetu nowej generacji"
 

25. VI. 2009 
Prof.dr hab.inż Jerzy Pasternak (AGH) "Rok 2009 - Rokiem Profesora Bronisława Sochora w 100 -ną Rocznicę Urodzin. Aktualne problemy elektrotermii" 

28.IV.2009 godz. 10:30 paw B1 AGH, s. 25 parter
Mgr inż. Tomasz Giżewski (Politechnika Lubelska) "Modelowanie obwodów magnetycznych przy zastosowaniu algorytmów sztucznych sieci neuronowych"

7.V.2009 godz. 13:00 paw. B1 AGH, s. 25 parter
Prof. dr hab. inż. Maciej  Siwczyński (Politechnika Krakowska) "Teoria i zastosowania operatorów różniczkowych rzędu niecałkowitego" 

12.III.2009 godz. 14:00 paw. B1 AGH, s. 113a Ip.
Mgr inż. Aleksander Kyć (Elektrownia Wodna Niedzica) "System zabezpieczeń i akwizycji stanów awaryjnych bloku generatora Elektrowni Niedzica"

Seminaria w roku 2008

19.V.2008 godz. 14:00 paw. B-1 AGH, s. 014 przyziemie
Dr inż. Marek Szczerbiński (AGH, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki) "Postępy wiedzy o piorunie w ostatnim ćwierćwieczu"

27.III.2008 godz. 14:00 paw. B-1 AGH, s. 015 przyziemie
Dr inż. Cezary Worek (AGH Katedra Elektroniki)
"Technologia RFID w zastosowaniach przemysłowych"

28.II.2008 godz. 14:00 paw. B-1 AGH, s. 014 przyziemie
Mgr inż. Paweł Mitkowski (AGH, Doktorant Wydział EAIiE) "Teoria homogenizacji, wprowadzenie, propozycje zastosowań"

Seminaria w roku 2007

13. XII. 2007  godz. 13:30 paw. B-1 AGH, s. 102 I p.
Mgr inż. Zbigniew Szular (Politechnika Krakowska)
„Dwuetapowy rozruch silnika indukcyjnego dużej mocy"

Mgr inż. Wojciech Walat "Optymalizacja regulacji napięcia w sieci rozdzielczej zawierającej lokalne źródło mocy"

29. XI. 2007  godz. 13:30 paw. B-1 AGH, s. 25 parter.
Dr inż. Tadeusz Piwowarczyk (Politechnika Krakowska)
„Zastosowanie wielomianów symetrycznych wielu zmiennych"

Dr hab. inż. Jakub Furgał (Katedra Elektroenergetyki AGH) "Aktualne zagadnienia techniki wysokich napięć w programie konferencji ISH'2007 International 
Symposium on High Voltage Engineering" w Lubljanie

21. V. 2007  godz. 13:00 paw. B-1 AGH, s. 112d przyziemie
Dr  inż. Grzegorz Masłowski (Politechnika Rzeszowska)
„Analiza pola elektrycznego naturalnych i sztucznie inicjowanych wyładowań atmosferycznych"

22. II. 2007  godz. 13:30 paw. B-1 AGH, s. 25 parter
Prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek (AGH Katedra Elektrotechniki)
„Struktury fraktalne w elektronice”

Seminaria w roku 2006

07. XII. 2006 godz. 13:30 paw. B-1 s. 25 parter
Mgr inż. Tomasz Grabowski (AGH, doktorant Wydz. EAIiE)
„Wykresy rekurencyjne w zastosowaniu do analizy danych pomiarowych”

23. XI. 2006 godz. 13:30 paw. B-1 AGH, sala 114 I piętro
Mgr inż. Mikołaj Skowron i mgr inż. Wojciech Kraszewski (AGH Katedra Elektrotechniki)
„Lewitacja magnetyczna z zastosowaniem nadprzewodników wysokotemperaturowych, nad polem magnetycznym wytworzonym przez magnesy neodymowe”

23. III. 2006 godz. 13:00 paw. B-1 AGH, s. 015 przyziemie
Dr inż. Grzegorz Masłowski (Politechnika Rzeszowska Zakład Podstaw
Elektrotechniki i Informatyki)
„Modelowanie matematyczne głównej składowej wielkoprądowej wyładowania
atmosferycznego”

16. III. 2006  godz. 13:00 paw. B-1 AGH, s. 25 parter
Dr inż. Wiesław Nowak (AGH Katedra Elektroenergetyki)
„Problemy modelowania narażeń napięciowych układów elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć”

Copyright © 2005 PTETiS Oddział Kraków  All rights reserved. Designed by TemplateYes