Prof. Barbara Florkowska, Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTETiS otwiera Sesję

Dziekan Prof. Antoni Cieśla wita przybyłych gości

Prof. Florkowska przedstawia historię Oddziału

Dyrektor Oddziału Krakowskiego TAURON Dystrybucja mgr inż. S. Jasek składa życzenia jubileuszowe

Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego

który na ręce Dziekana Prof. Antoniego Cieśli złożył dyplom i Złotą Odznakę PTETiS dla Wydziału, jako członka wspierającego

dumne z wyróżnienia są i Oddział, i Wydział 

Podobnie uhonorowany został Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. 
Wyróżnienie odbiera Dziekan WEiK, prof. B. Drozdowski

Srebrną Odznakę odbiera długoletni były Skarbnik Oddziału, dr inż. Czesław Grzbiela

oraz obecny Sekretarz Zarządu Oddziału Krakowskiego dr inż. Stanisław Kosiorowski

Gratulacje dla Oddziału w imieniu Komitetu Elektrotechniki PAN składa prof. Tadeusz Sobczyk

Prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej rozpoczyna swój interesujący wykład " Synteza energetyki, domu plus-energetycznego, samochodu elektrycznego i rolnictwa energetycznego w środowisku Smart Grid i ekologicznym"

A teraz niespodzianka

Chwila przy Corellim (za radą K. I. Gałczyńskiego :-) Sonatę A-dur op.5 nr 9 gra na skrzypcach 
dr inż. Jakub Gałka akompaniuje dr hab.inż. Marek Miśkowicz (obaj z Katedry Elektorniki AGH)

Owacje i podziękowania dla artystów

Sesja posterowa

Dyr. S. Jasek przedstawia historę i teraźniejszość Energetyki Krakowskiej 

Prof. A. Cieśla przedstawia wykład o nadprzewodnictwie

w międzyczasie dr Wojciech Kraszewski przygotowuje demonstrację lewitacji magnetycznej

Prof. St. Mitkowski przedstawia swój wykład pod intrygującym tytułem "Czy polskie szkoły wyższe kształcą inżynierów?"

Dr inż. Paweł Zydroń prezentuje Laboratorium Wysokich Napięć

Autorem wszystkich zdjęć jest Mariusz P. Bembenek